sql >> Databasteknik >  >> RDS >> Mysql

hur ändrar man CSS-stilar dynamiskt med php/Mysql..jag vill skapa teman som är unika för varje användare?

Det finns olika sätt detta kan göras.1. Konvertera din CSS till PHP, det vill säga CSS genereras, men allt kan vara dynamiskt - förmodligen överdrivet för några färger2. Skriv över stilarna i stilmallen

Det enklaste sättet, men förmodligen inte det bästa är dock nummer 2, över att skriva stilen efter stilmallen med den nya färgen.

dvs (sudo-kod)

<html><head>
....
<style ... src="..." />
<style>
// from db
#custom { background: #<?php echo $colour; ?> }
</style>

etc  1. Optimera gruppvis maximal fråga

  2. Hur hanterar jag att öppna/stänga Db-anslutning i en Go-app?

  3. Förstå sammanställningen av databasnivå och effekten av att ändra den för en databas

  4. Kompilerar PHP 5.1.6 med PDO MySQL