sql >> Databasteknik >  >> RDS >> Database

Pandas:Hur man läser och skriver filer

Titta nu Denna handledning har en relaterad videokurs skapad av Real Python-teamet. Titta på den tillsammans med den skriftliga handledningen för att fördjupa din förståelse:Läsa och skriva filer med pandor

Pandas är ett kraftfullt och flexibelt Python-paket som låter dig arbeta med märkta data och tidsseriedata. Den tillhandahåller också statistikmetoder, möjliggör plottning och mer. En avgörande egenskap hos Pandas är dess förmåga att skriva och läsa Excel, CSV och många andra typer av filer. Funktioner som Pandas read_csv() metod gör att du kan arbeta med filer effektivt. Du kan använda dem för att spara data och etiketter från Pandas-objekt till en fil och ladda dem senare som Pandas Series eller DataFrame instanser.

I den här självstudien får du lära dig:

 • Vad är Pandas IO-verktyg API är
 • Hur man läser och skriver data till och från filer
 • Hur man arbetar med olika filformat
 • Så här arbetar du med big data effektivt

Låt oss börja läsa och skriva filer!

Gratis bonus: 5 Thoughts On Python Mastery, en gratiskurs för Python-utvecklare som visar dig färdplanen och tankesättet du behöver för att ta dina Python-färdigheter till nästa nivå.


Installera Pandas

Koden i denna handledning exekveras med CPython 3.7.4 och Pandas 0.25.1. Det skulle vara fördelaktigt att se till att du har de senaste versionerna av Python och Pandas på din maskin. Du kanske vill skapa en ny virtuell miljö och installera beroenden för denna handledning.

Först behöver du Pandas-biblioteket. Du kanske redan har det installerat. Om du inte gör det kan du installera den med pip:

$ pip install pandas

När installationsprocessen är klar bör du ha Pandas installerad och redo.

Anaconda är en utmärkt Python-distribution som kommer med Python, många användbara paket som Pandas och en paket- och miljöhanterare som heter Conda. För att lära dig mer om Anaconda, kolla in Konfigurera Python för maskininlärning på Windows.

Om du inte har Pandas i din virtuella miljö kan du installera den med Conda:

$ conda install pandas

Conda är kraftfull eftersom den hanterar beroenden och deras versioner. Om du vill veta mer om att arbeta med Conda kan du kolla in den officiella dokumentationen.Förbereder data

I den här handledningen kommer du att använda data relaterade till 20 länder. Här är en översikt över data och källor du kommer att arbeta med:

 • Land betecknas med landsnamnet. Varje land finns på topp 10-listan för antingen befolkning, yta eller bruttonationalprodukt (BNP). Radetiketterna för datamängden är landskoderna med tre bokstäver som definieras i ISO 3166-1. Kolumnetiketten för datamängden är COUNTRY .

 • Befolkning uttrycks i miljoner. Uppgifterna kommer från en lista över länder och beroenden efter befolkning på Wikipedia. Kolumnetiketten för datamängden är POP .

 • Område uttrycks i tusentals kvadratkilometer. Uppgifterna kommer från en lista över länder och beroenden per område på Wikipedia. Kolumnetiketten för datamängden är AREA .

 • Bruttonationalprodukt uttrycks i miljoner amerikanska dollar, enligt FN:s data för 2017. Du kan hitta denna data i listan över länder efter nominell BNP på Wikipedia. Kolumnetiketten för datamängden är BNP .

 • Kontinenten är antingen Afrika, Asien, Oceanien, Europa, Nordamerika eller Sydamerika. Du kan också hitta denna information på Wikipedia. Kolumnetiketten för datamängden är CONT .

 • Självständighetsdagen är ett datum som firar en nations självständighet. Uppgifterna kommer från listan över nationella självständighetsdagar på Wikipedia. Datumen visas i ISO 8601-format. De fyra första siffrorna representerar året, de två nästa siffrorna är månaden och de två sista är för månaden. Kolumnetiketten för datamängden är IND_DAY .

Så här ser data ut som en tabell:

LAND POP OMRÅDE BNP FORTS. IND_DAY
CHN Kina 1398.72 9596.96 12234.78 Asien
IND Indien 1351.16 3287.26 2575.67 Asien 1947-08-15
USA USA 329.74 9833.52 19485.39 N.Amerika 1776-07-04
IDN Indonesien 268.07 1910.93 1015.54 Asien 1945-08-17
BRA Brasilien 210.32 8515.77 2055.51 S.Amerika 1822-09-07
PAK Pakistan 205.71 881.91 302.14 Asien 1947-08-14
NGA Nigeria 200,96 923.77 375.77 Afrika 1960-10-01
BGD Bangladesh 167.09 147.57 245.63 Asien 1971-03-26
RUS Ryssland 146,79 17098.25 1530.75 1992-06-12
MEX Mexiko 126.58 1964.38 1158.23 N.Amerika 1810-09-16
JPN Japan 126.22 377.97 4872.42 Asien
DEU Tyskland 83.02 357.11 3693.20 Europa
FRA Frankrike 67.02 640.68 2582.49 Europa 1789-07-14
GBR Storbritannien 66.44 242,50 2631.23 Europa
ITA Italien 60.36 301.34 1943.84 Europa
ARG Argentina 44,94 2780.40 637.49 S.Amerika 1816-07-09
DZA Algeriet 43.38 2381.74 167.56 Afrika 1962-07-05
KAN Kanada 37.59 9984.67 1647.12 N.Amerika 1867-07-01
AUS Australien 25.47 7692.02 1408.68 Oceanien
KAZ Kazakstan 18.53 2724.90 159.41 Asien 1991-12-16

Du kanske märker att en del av data saknas. Till exempel är kontinenten för Ryssland inte specificerad eftersom den sprider sig över både Europa och Asien. Det saknas också flera oberoende dagar eftersom datakällan utelämnar dem.

Du kan organisera denna data i Python med hjälp av en kapslad ordbok:

data = {
  'CHN': {'COUNTRY': 'China', 'POP': 1_398.72, 'AREA': 9_596.96,
      'GDP': 12_234.78, 'CONT': 'Asia'},
  'IND': {'COUNTRY': 'India', 'POP': 1_351.16, 'AREA': 3_287.26,
      'GDP': 2_575.67, 'CONT': 'Asia', 'IND_DAY': '1947-08-15'},
  'USA': {'COUNTRY': 'US', 'POP': 329.74, 'AREA': 9_833.52,
      'GDP': 19_485.39, 'CONT': 'N.America',
      'IND_DAY': '1776-07-04'},
  'IDN': {'COUNTRY': 'Indonesia', 'POP': 268.07, 'AREA': 1_910.93,
      'GDP': 1_015.54, 'CONT': 'Asia', 'IND_DAY': '1945-08-17'},
  'BRA': {'COUNTRY': 'Brazil', 'POP': 210.32, 'AREA': 8_515.77,
      'GDP': 2_055.51, 'CONT': 'S.America', 'IND_DAY': '1822-09-07'},
  'PAK': {'COUNTRY': 'Pakistan', 'POP': 205.71, 'AREA': 881.91,
      'GDP': 302.14, 'CONT': 'Asia', 'IND_DAY': '1947-08-14'},
  'NGA': {'COUNTRY': 'Nigeria', 'POP': 200.96, 'AREA': 923.77,
      'GDP': 375.77, 'CONT': 'Africa', 'IND_DAY': '1960-10-01'},
  'BGD': {'COUNTRY': 'Bangladesh', 'POP': 167.09, 'AREA': 147.57,
      'GDP': 245.63, 'CONT': 'Asia', 'IND_DAY': '1971-03-26'},
  'RUS': {'COUNTRY': 'Russia', 'POP': 146.79, 'AREA': 17_098.25,
      'GDP': 1_530.75, 'IND_DAY': '1992-06-12'},
  'MEX': {'COUNTRY': 'Mexico', 'POP': 126.58, 'AREA': 1_964.38,
      'GDP': 1_158.23, 'CONT': 'N.America', 'IND_DAY': '1810-09-16'},
  'JPN': {'COUNTRY': 'Japan', 'POP': 126.22, 'AREA': 377.97,
      'GDP': 4_872.42, 'CONT': 'Asia'},
  'DEU': {'COUNTRY': 'Germany', 'POP': 83.02, 'AREA': 357.11,
      'GDP': 3_693.20, 'CONT': 'Europe'},
  'FRA': {'COUNTRY': 'France', 'POP': 67.02, 'AREA': 640.68,
      'GDP': 2_582.49, 'CONT': 'Europe', 'IND_DAY': '1789-07-14'},
  'GBR': {'COUNTRY': 'UK', 'POP': 66.44, 'AREA': 242.50,
      'GDP': 2_631.23, 'CONT': 'Europe'},
  'ITA': {'COUNTRY': 'Italy', 'POP': 60.36, 'AREA': 301.34,
      'GDP': 1_943.84, 'CONT': 'Europe'},
  'ARG': {'COUNTRY': 'Argentina', 'POP': 44.94, 'AREA': 2_780.40,
      'GDP': 637.49, 'CONT': 'S.America', 'IND_DAY': '1816-07-09'},
  'DZA': {'COUNTRY': 'Algeria', 'POP': 43.38, 'AREA': 2_381.74,
      'GDP': 167.56, 'CONT': 'Africa', 'IND_DAY': '1962-07-05'},
  'CAN': {'COUNTRY': 'Canada', 'POP': 37.59, 'AREA': 9_984.67,
      'GDP': 1_647.12, 'CONT': 'N.America', 'IND_DAY': '1867-07-01'},
  'AUS': {'COUNTRY': 'Australia', 'POP': 25.47, 'AREA': 7_692.02,
      'GDP': 1_408.68, 'CONT': 'Oceania'},
  'KAZ': {'COUNTRY': 'Kazakhstan', 'POP': 18.53, 'AREA': 2_724.90,
      'GDP': 159.41, 'CONT': 'Asia', 'IND_DAY': '1991-12-16'}
}

columns = ('COUNTRY', 'POP', 'AREA', 'GDP', 'CONT', 'IND_DAY')

Varje rad i tabellen skrivs som en inre ordbok vars nycklar är kolumnnamnen och värden är motsvarande data. Dessa ordböcker samlas sedan in som värden i den yttre data lexikon. Motsvarande nycklar för data är landskoderna med tre bokstäver.

Du kan använda denna data för att skapa en instans av en Pandas DataFrame . Först måste du importera pandor:

>>>
>>> import pandas as pd

Nu när du har importerat Pandas kan du använda DataFrame konstruktor och data för att skapa en DataFrame objekt.

data är organiserad på ett sådant sätt att landskoderna motsvarar kolumner. Du kan vända raderna och kolumnerna i en DataFrame med egenskapen .T :

>>>
>>> df = pd.DataFrame(data=data).T
>>> df
    COUNTRY   POP   AREA   GDP    CONT   IND_DAY
CHN    China 1398.72 9596.96 12234.8    Asia     NaN
IND    India 1351.16 3287.26 2575.67    Asia 1947-08-15
USA     US  329.74 9833.52 19485.4 N.America 1776-07-04
IDN  Indonesia  268.07 1910.93 1015.54    Asia 1945-08-17
BRA   Brazil  210.32 8515.77 2055.51 S.America 1822-09-07
PAK  Pakistan  205.71  881.91  302.14    Asia 1947-08-14
NGA   Nigeria  200.96  923.77  375.77   Africa 1960-10-01
BGD Bangladesh  167.09  147.57  245.63    Asia 1971-03-26
RUS   Russia  146.79 17098.2 1530.75    NaN 1992-06-12
MEX   Mexico  126.58 1964.38 1158.23 N.America 1810-09-16
JPN    Japan  126.22  377.97 4872.42    Asia     NaN
DEU   Germany  83.02  357.11  3693.2   Europe     NaN
FRA   France  67.02  640.68 2582.49   Europe 1789-07-14
GBR     UK  66.44  242.5 2631.23   Europe     NaN
ITA    Italy  60.36  301.34 1943.84   Europe     NaN
ARG  Argentina  44.94  2780.4  637.49 S.America 1816-07-09
DZA   Algeria  43.38 2381.74  167.56   Africa 1962-07-05
CAN   Canada  37.59 9984.67 1647.12 N.America 1867-07-01
AUS  Australia  25.47 7692.02 1408.68  Oceania     NaN
KAZ Kazakhstan  18.53  2724.9  159.41    Asia 1991-12-16

Nu har du din DataFrame objekt fyllt med data om varje land.

Obs! Du kan använda .transpose() istället för .T för att vända raderna och kolumnerna i din datauppsättning. Om du använder .transpose() , då kan du ställa in den valfria parametern copy för att ange om du vill kopiera underliggande data. Standardbeteendet är False .

Versioner av Python äldre än 3.6 garanterade inte ordningen på nycklar i ordböcker. För att säkerställa att kolumnordningen bibehålls för äldre versioner av Python och Pandas, kan du ange index=columns :

>>>
>>> df = pd.DataFrame(data=data, index=columns).T

Nu när du har förberett din data är du redo att börja arbeta med filer!Använda Pandas read_csv() och .to_csv() Funktioner

En fil med kommaseparerade värden (CSV) är en vanlig textfil med en .csv tillägg som innehåller tabelldata. Detta är ett av de mest populära filformaten för att lagra stora mängder data. Varje rad i CSV-filen representerar en enda tabellrad. Värdena på samma rad är som standard separerade med kommatecken, men du kan ändra avgränsaren till semikolon, tabb, blanksteg eller något annat tecken.


Skriv en CSV-fil

Du kan spara dina Pandas DataFrame som en CSV-fil med .to_csv() :

>>>
>>> df.to_csv('data.csv')

Det är allt! Du har skapat filen data.csv i din nuvarande arbetskatalog. Du kan utöka kodblocket nedan för att se hur din CSV-fil ska se ut:

,COUNTRY,POP,AREA,GDP,CONT,IND_DAY
CHN,China,1398.72,9596.96,12234.78,Asia,
IND,India,1351.16,3287.26,2575.67,Asia,1947-08-15
USA,US,329.74,9833.52,19485.39,N.America,1776-07-04
IDN,Indonesia,268.07,1910.93,1015.54,Asia,1945-08-17
BRA,Brazil,210.32,8515.77,2055.51,S.America,1822-09-07
PAK,Pakistan,205.71,881.91,302.14,Asia,1947-08-14
NGA,Nigeria,200.96,923.77,375.77,Africa,1960-10-01
BGD,Bangladesh,167.09,147.57,245.63,Asia,1971-03-26
RUS,Russia,146.79,17098.25,1530.75,,1992-06-12
MEX,Mexico,126.58,1964.38,1158.23,N.America,1810-09-16
JPN,Japan,126.22,377.97,4872.42,Asia,
DEU,Germany,83.02,357.11,3693.2,Europe,
FRA,France,67.02,640.68,2582.49,Europe,1789-07-14
GBR,UK,66.44,242.5,2631.23,Europe,
ITA,Italy,60.36,301.34,1943.84,Europe,
ARG,Argentina,44.94,2780.4,637.49,S.America,1816-07-09
DZA,Algeria,43.38,2381.74,167.56,Africa,1962-07-05
CAN,Canada,37.59,9984.67,1647.12,N.America,1867-07-01
AUS,Australia,25.47,7692.02,1408.68,Oceania,
KAZ,Kazakhstan,18.53,2724.9,159.41,Asia,1991-12-16

Den här textfilen innehåller data separerade med komma . Den första kolumnen innehåller radetiketterna. I vissa fall finner du dem irrelevanta. Om du inte vill behålla dem kan du skicka argumentet index=False till .to_csv() .Läs en CSV-fil

När din data väl har sparats i en CSV-fil kommer du förmodligen att vilja ladda och använda den då och då. Du kan göra det med Pandas read_csv() funktion:

>>>
>>> df = pd.read_csv('data.csv', index_col=0)
>>> df
    COUNTRY   POP   AREA    GDP    CONT   IND_DAY
CHN    China 1398.72  9596.96 12234.78    Asia     NaN
IND    India 1351.16  3287.26  2575.67    Asia 1947-08-15
USA     US  329.74  9833.52 19485.39 N.America 1776-07-04
IDN  Indonesia  268.07  1910.93  1015.54    Asia 1945-08-17
BRA   Brazil  210.32  8515.77  2055.51 S.America 1822-09-07
PAK  Pakistan  205.71  881.91  302.14    Asia 1947-08-14
NGA   Nigeria  200.96  923.77  375.77   Africa 1960-10-01
BGD Bangladesh  167.09  147.57  245.63    Asia 1971-03-26
RUS   Russia  146.79 17098.25  1530.75    NaN 1992-06-12
MEX   Mexico  126.58  1964.38  1158.23 N.America 1810-09-16
JPN    Japan  126.22  377.97  4872.42    Asia     NaN
DEU   Germany  83.02  357.11  3693.20   Europe     NaN
FRA   France  67.02  640.68  2582.49   Europe 1789-07-14
GBR     UK  66.44  242.50  2631.23   Europe     NaN
ITA    Italy  60.36  301.34  1943.84   Europe     NaN
ARG  Argentina  44.94  2780.40  637.49 S.America 1816-07-09
DZA   Algeria  43.38  2381.74  167.56   Africa 1962-07-05
CAN   Canada  37.59  9984.67  1647.12 N.America 1867-07-01
AUS  Australia  25.47  7692.02  1408.68  Oceania     NaN
KAZ Kazakhstan  18.53  2724.90  159.41    Asia 1991-12-16

I det här fallet Pandas read_csv() funktion returnerar en ny DataFrame med data och etiketter från filen data.csv , som du angav med det första argumentet. Denna sträng kan vara vilken giltig sökväg som helst, inklusive webbadresser.

Parametern index_col anger kolumnen från CSV-filen som innehåller radetiketterna. Du tilldelar ett nollbaserat kolumnindex till denna parameter. Du bör bestämma värdet på index_col när CSV-filen innehåller radetiketterna för att undvika att ladda dem som data.

Du kommer att lära dig mer om hur du använder Pandas med CSV-filer senare i den här handledningen. Du kan också kolla in Läsa och skriva CSV-filer i Python för att se hur du hanterar CSV-filer med det inbyggda Python-biblioteket csv också.
Använda Pandas för att skriva och läsa Excel-filer

Microsoft Excel är förmodligen den mest använda kalkylprogramvaran. Medan äldre versioner använde binär .xls filer, introducerade Excel 2007 den nya XML-baserade .xlsx fil. Du kan läsa och skriva Excel-filer i Pandas, liknande CSV-filer. Du måste dock installera följande Python-paket först:

 • xlwt för att skriva till .xls filer
 • openpyxl eller XlsxWriter för att skriva till .xlsx filer
 • xlrd för att läsa Excel-filer

Du kan installera dem med pip med ett enda kommando:

$ pip install xlwt openpyxl xlsxwriter xlrd

Du kan också använda Conda:

$ conda install xlwt openpyxl xlsxwriter xlrd

Observera att du inte behöver installera alla dessa paket. Till exempel behöver du inte både openpyxl och XlsxWriter. Om du bara ska arbeta med .xls filer, då behöver du inte någon av dem! Men om du tänker arbeta endast med .xlsx filer, då kommer du att behöva minst en av dem, men inte xlwt . Ta dig tid att bestämma vilka paket som är rätt för ditt projekt.


Skriv en Excel-fil

När du har installerat dessa paket kan du spara din DataFrame i en Excel-fil med .to_excel() :

>>>
>>> df.to_excel('data.xlsx')

Argumentet 'data.xlsx' representerar målfilen och, valfritt, dess sökväg. Ovanstående uttalande bör skapa filen data.xlsx i din nuvarande arbetskatalog. Den filen ska se ut så här:

Den första kolumnen i filen innehåller etiketterna för raderna, medan de andra kolumnerna lagrar data.Läs en Excel-fil

Du kan ladda data från Excel-filer med read_excel() :

>>>
>>> df = pd.read_excel('data.xlsx', index_col=0)
>>> df
    COUNTRY   POP   AREA    GDP    CONT   IND_DAY
CHN    China 1398.72  9596.96 12234.78    Asia     NaN
IND    India 1351.16  3287.26  2575.67    Asia 1947-08-15
USA     US  329.74  9833.52 19485.39 N.America 1776-07-04
IDN  Indonesia  268.07  1910.93  1015.54    Asia 1945-08-17
BRA   Brazil  210.32  8515.77  2055.51 S.America 1822-09-07
PAK  Pakistan  205.71  881.91  302.14    Asia 1947-08-14
NGA   Nigeria  200.96  923.77  375.77   Africa 1960-10-01
BGD Bangladesh  167.09  147.57  245.63    Asia 1971-03-26
RUS   Russia  146.79 17098.25  1530.75    NaN 1992-06-12
MEX   Mexico  126.58  1964.38  1158.23 N.America 1810-09-16
JPN    Japan  126.22  377.97  4872.42    Asia     NaN
DEU   Germany  83.02  357.11  3693.20   Europe     NaN
FRA   France  67.02  640.68  2582.49   Europe 1789-07-14
GBR     UK  66.44  242.50  2631.23   Europe     NaN
ITA    Italy  60.36  301.34  1943.84   Europe     NaN
ARG  Argentina  44.94  2780.40  637.49 S.America 1816-07-09
DZA   Algeria  43.38  2381.74  167.56   Africa 1962-07-05
CAN   Canada  37.59  9984.67  1647.12 N.America 1867-07-01
AUS  Australia  25.47  7692.02  1408.68  Oceania     NaN
KAZ Kazakhstan  18.53  2724.90  159.41    Asia 1991-12-16

read_excel() returnerar en ny DataFrame som innehåller värdena från data.xlsx . Du kan också använda read_excel() med OpenDocument-kalkylblad eller .ods filer.

Du kommer att lära dig mer om att arbeta med Excel-filer senare i den här självstudien. Du kan också kolla in Använda pandor för att läsa stora Excel-filer i Python.
Förstå Pandas IO API

Pandas IO-verktyg är API:et som låter dig spara innehållet i Serien och DataFrame objekt till urklipp, objekt eller filer av olika typer. Det gör det också möjligt att ladda data från urklipp, objekt eller filer.


Skriv filer

Serien och DataFrame objekt har metoder som gör det möjligt att skriva data och etiketter till urklipp eller filer. De är namngivna med mönstret .to_() , där är typen av målfil.

Du har lärt dig om .to_csv() och .to_excel() , men det finns andra, inklusive:

 • .to_json()
 • .to_html()
 • .to_sql()
 • .to_pickle()

Det finns fortfarande fler filtyper som du kan skriva till, så den här listan är inte uttömmande.

Obs! För att hitta liknande metoder, kontrollera den officiella dokumentationen om serialisering, IO och konvertering relaterad till Series och DataFrame objekt.

Dessa metoder har parametrar som anger målfilsökvägen där du sparade data och etiketter. Detta är obligatoriskt i vissa fall och valfritt i andra. Om det här alternativet är tillgängligt och du väljer att utelämna det, returnerar metoderna objekten (som strängar eller iterables) med innehållet i DataFrame instanser.

Den valfria parametern compression bestämmer hur filen ska komprimeras med data och etiketter. Du kommer att lära dig mer om det senare. Det finns några andra parametrar, men de är mest specifika för en eller flera metoder. Du kommer inte att gå in på dem i detalj här.Läs filer

Pandas funktioner för att läsa innehållet i filer namnges med hjälp av mönstret .read_() , där anger vilken typ av fil som ska läsas. Du har redan sett Pandas read_csv() och read_excel() funktioner. Här är några andra:

 • read_json()
 • read_html()
 • read_sql()
 • read_pickle()

Dessa funktioner har en parameter som anger målfilens sökväg. Det kan vara vilken giltig sträng som helst som representerar sökvägen, antingen på en lokal dator eller i en URL. Andra objekt är också acceptabla beroende på filtyp.

Den valfria parametern compression bestämmer vilken typ av dekomprimering som ska användas för de komprimerade filerna. Du kommer att lära dig om det senare i denna handledning. Det finns andra parametrar, men de är specifika för en eller flera funktioner. Du kommer inte att gå in på dem i detalj här.
Arbeta med olika filtyper

Pandas bibliotek erbjuder ett brett utbud av möjligheter för att spara dina data till filer och ladda data från filer. I det här avsnittet kommer du att lära dig mer om att arbeta med CSV- och Excel-filer. Du kommer också att se hur du använder andra typer av filer, som JSON, webbsidor, databaser och Python pickle-filer.


CSV-filer

Du har redan lärt dig hur man läser och skriver CSV-filer. Låt oss nu gräva lite djupare i detaljerna. När du använder .to_csv() för att spara din DataFrame , kan du ange ett argument för parametern path_or_buf för att ange sökväg, namn och filtillägg för målfilen.

sökväg_eller_buf är det första argumentet .to_csv() kommer att få. Det kan vara vilken sträng som helst som representerar en giltig sökväg som inkluderar filnamnet och dess tillägg. Du har sett detta i ett tidigare exempel. Men om du utelämnar path_or_buf , sedan .to_csv() kommer inte att skapa några filer. Istället returnerar den motsvarande sträng:

>>>
>>> df = pd.DataFrame(data=data).T
>>> s = df.to_csv()
>>> print(s)
,COUNTRY,POP,AREA,GDP,CONT,IND_DAY
CHN,China,1398.72,9596.96,12234.78,Asia,
IND,India,1351.16,3287.26,2575.67,Asia,1947-08-15
USA,US,329.74,9833.52,19485.39,N.America,1776-07-04
IDN,Indonesia,268.07,1910.93,1015.54,Asia,1945-08-17
BRA,Brazil,210.32,8515.77,2055.51,S.America,1822-09-07
PAK,Pakistan,205.71,881.91,302.14,Asia,1947-08-14
NGA,Nigeria,200.96,923.77,375.77,Africa,1960-10-01
BGD,Bangladesh,167.09,147.57,245.63,Asia,1971-03-26
RUS,Russia,146.79,17098.25,1530.75,,1992-06-12
MEX,Mexico,126.58,1964.38,1158.23,N.America,1810-09-16
JPN,Japan,126.22,377.97,4872.42,Asia,
DEU,Germany,83.02,357.11,3693.2,Europe,
FRA,France,67.02,640.68,2582.49,Europe,1789-07-14
GBR,UK,66.44,242.5,2631.23,Europe,
ITA,Italy,60.36,301.34,1943.84,Europe,
ARG,Argentina,44.94,2780.4,637.49,S.America,1816-07-09
DZA,Algeria,43.38,2381.74,167.56,Africa,1962-07-05
CAN,Canada,37.59,9984.67,1647.12,N.America,1867-07-01
AUS,Australia,25.47,7692.02,1408.68,Oceania,
KAZ,Kazakhstan,18.53,2724.9,159.41,Asia,1991-12-16

Nu har du strängen s istället för en CSV-fil. Du har också några saknade värden i din DataFrame objekt. Till exempel är kontinenten för Ryssland och självständighetsdagarna för flera länder (Kina, Japan och så vidare) inte tillgängliga. Inom datavetenskap och maskininlärning måste du hantera saknade värden noggrant. Pandas utmärker sig här! Som standard använder Pandas NaN-värdet för att ersätta de saknade värdena.

Obs! nan , som står för "inte ett tal", är ett särskilt flyttalsvärde i Python.

Du kan få en nan värde med någon av följande funktioner:

 • float('nan')
 • math.nan
 • numpy.nan

Den kontinent som motsvarar Ryssland i df är nan :

>>>
>>> df.loc['RUS', 'CONT']
nan

Det här exemplet använder .loc[] för att få data med de angivna rad- och kolumnnamnen.

När du sparar din DataFrame till en CSV-fil, tomma strängar ('' ) kommer att representera de data som saknas. Du kan se detta både i din fil data.csv och i strängen s . Om du vill ändra detta beteende, använd den valfria parametern na_rep :

>>>
>>> df.to_csv('new-data.csv', na_rep='(missing)')

Denna kod producerar filen new-data.csv där de saknade värdena inte längre är tomma strängar. Du kan expandera kodblocket nedan för att se hur den här filen ska se ut:

,COUNTRY,POP,AREA,GDP,CONT,IND_DAY
CHN,China,1398.72,9596.96,12234.78,Asia,(missing)
IND,India,1351.16,3287.26,2575.67,Asia,1947-08-15
USA,US,329.74,9833.52,19485.39,N.America,1776-07-04
IDN,Indonesia,268.07,1910.93,1015.54,Asia,1945-08-17
BRA,Brazil,210.32,8515.77,2055.51,S.America,1822-09-07
PAK,Pakistan,205.71,881.91,302.14,Asia,1947-08-14
NGA,Nigeria,200.96,923.77,375.77,Africa,1960-10-01
BGD,Bangladesh,167.09,147.57,245.63,Asia,1971-03-26
RUS,Russia,146.79,17098.25,1530.75,(missing),1992-06-12
MEX,Mexico,126.58,1964.38,1158.23,N.America,1810-09-16
JPN,Japan,126.22,377.97,4872.42,Asia,(missing)
DEU,Germany,83.02,357.11,3693.2,Europe,(missing)
FRA,France,67.02,640.68,2582.49,Europe,1789-07-14
GBR,UK,66.44,242.5,2631.23,Europe,(missing)
ITA,Italy,60.36,301.34,1943.84,Europe,(missing)
ARG,Argentina,44.94,2780.4,637.49,S.America,1816-07-09
DZA,Algeria,43.38,2381.74,167.56,Africa,1962-07-05
CAN,Canada,37.59,9984.67,1647.12,N.America,1867-07-01
AUS,Australia,25.47,7692.02,1408.68,Oceania,(missing)
KAZ,Kazakhstan,18.53,2724.9,159.41,Asia,1991-12-16

Now, the string '(missing)' in the file corresponds to the nan values from df .

When Pandas reads files, it considers the empty string ('' ) and a few others as missing values by default:

 • 'nan'
 • '-nan'
 • 'NA'
 • 'N/A'
 • 'NaN'
 • 'null'

If you don’t want this behavior, then you can pass keep_default_na=False to the Pandas read_csv() function. To specify other labels for missing values, use the parameter na_values :

>>>
>>> pd.read_csv('new-data.csv', index_col=0, na_values='(missing)')
    COUNTRY   POP   AREA    GDP    CONT   IND_DAY
CHN    China 1398.72  9596.96 12234.78    Asia     NaN
IND    India 1351.16  3287.26  2575.67    Asia 1947-08-15
USA     US  329.74  9833.52 19485.39 N.America 1776-07-04
IDN  Indonesia  268.07  1910.93  1015.54    Asia 1945-08-17
BRA   Brazil  210.32  8515.77  2055.51 S.America 1822-09-07
PAK  Pakistan  205.71  881.91  302.14    Asia 1947-08-14
NGA   Nigeria  200.96  923.77  375.77   Africa 1960-10-01
BGD Bangladesh  167.09  147.57  245.63    Asia 1971-03-26
RUS   Russia  146.79 17098.25  1530.75    NaN 1992-06-12
MEX   Mexico  126.58  1964.38  1158.23 N.America 1810-09-16
JPN    Japan  126.22  377.97  4872.42    Asia     NaN
DEU   Germany  83.02  357.11  3693.20   Europe     NaN
FRA   France  67.02  640.68  2582.49   Europe 1789-07-14
GBR     UK  66.44  242.50  2631.23   Europe     NaN
ITA    Italy  60.36  301.34  1943.84   Europe     NaN
ARG  Argentina  44.94  2780.40  637.49 S.America 1816-07-09
DZA   Algeria  43.38  2381.74  167.56   Africa 1962-07-05
CAN   Canada  37.59  9984.67  1647.12 N.America 1867-07-01
AUS  Australia  25.47  7692.02  1408.68  Oceania     NaN
KAZ Kazakhstan  18.53  2724.90  159.41    Asia 1991-12-16

Here, you’ve marked the string '(missing)' as a new missing data label, and Pandas replaced it with nan when it read the file.

When you load data from a file, Pandas assigns the data types to the values of each column by default. You can check these types with .dtypes :

>>>
>>> df = pd.read_csv('data.csv', index_col=0)
>>> df.dtypes
COUNTRY   object
POP    float64
AREA    float64
GDP    float64
CONT    object
IND_DAY   object
dtype: object

The columns with strings and dates ('COUNTRY' , 'CONT' , and 'IND_DAY' ) have the data type object . Meanwhile, the numeric columns contain 64-bit floating-point numbers (float64 ).

You can use the parameter dtype to specify the desired data types and parse_dates to force use of datetimes:

>>>
>>> dtypes = {'POP': 'float32', 'AREA': 'float32', 'GDP': 'float32'}
>>> df = pd.read_csv('data.csv', index_col=0, dtype=dtypes,
...         parse_dates=['IND_DAY'])
>>> df.dtypes
COUNTRY      object
POP        float32
AREA       float32
GDP        float32
CONT        object
IND_DAY  datetime64[ns]
dtype: object
>>> df['IND_DAY']
CHN     NaT
IND  1947-08-15
USA  1776-07-04
IDN  1945-08-17
BRA  1822-09-07
PAK  1947-08-14
NGA  1960-10-01
BGD  1971-03-26
RUS  1992-06-12
MEX  1810-09-16
JPN     NaT
DEU     NaT
FRA  1789-07-14
GBR     NaT
ITA     NaT
ARG  1816-07-09
DZA  1962-07-05
CAN  1867-07-01
AUS     NaT
KAZ  1991-12-16
Name: IND_DAY, dtype: datetime64[ns]

Now, you have 32-bit floating-point numbers (float32 ) as specified with dtype . These differ slightly from the original 64-bit numbers because of smaller precision . The values in the last column are considered as dates and have the data type datetime64 . That’s why the NaN values in this column are replaced with NaT .

Now that you have real dates, you can save them in the format you like:

>>>
>>> df = pd.read_csv('data.csv', index_col=0, parse_dates=['IND_DAY'])
>>> df.to_csv('formatted-data.csv', date_format='%B %d, %Y')

Here, you’ve specified the parameter date_format to be '%B %d, %Y' . You can expand the code block below to see the resulting file:

,COUNTRY,POP,AREA,GDP,CONT,IND_DAY
CHN,China,1398.72,9596.96,12234.78,Asia,
IND,India,1351.16,3287.26,2575.67,Asia,"August 15, 1947"
USA,US,329.74,9833.52,19485.39,N.America,"July 04, 1776"
IDN,Indonesia,268.07,1910.93,1015.54,Asia,"August 17, 1945"
BRA,Brazil,210.32,8515.77,2055.51,S.America,"September 07, 1822"
PAK,Pakistan,205.71,881.91,302.14,Asia,"August 14, 1947"
NGA,Nigeria,200.96,923.77,375.77,Africa,"October 01, 1960"
BGD,Bangladesh,167.09,147.57,245.63,Asia,"March 26, 1971"
RUS,Russia,146.79,17098.25,1530.75,,"June 12, 1992"
MEX,Mexico,126.58,1964.38,1158.23,N.America,"September 16, 1810"
JPN,Japan,126.22,377.97,4872.42,Asia,
DEU,Germany,83.02,357.11,3693.2,Europe,
FRA,France,67.02,640.68,2582.49,Europe,"July 14, 1789"
GBR,UK,66.44,242.5,2631.23,Europe,
ITA,Italy,60.36,301.34,1943.84,Europe,
ARG,Argentina,44.94,2780.4,637.49,S.America,"July 09, 1816"
DZA,Algeria,43.38,2381.74,167.56,Africa,"July 05, 1962"
CAN,Canada,37.59,9984.67,1647.12,N.America,"July 01, 1867"
AUS,Australia,25.47,7692.02,1408.68,Oceania,
KAZ,Kazakhstan,18.53,2724.9,159.41,Asia,"December 16, 1991"

The format of the dates is different now. The format '%B %d, %Y' means the date will first display the full name of the month, then the day followed by a comma, and finally the full year.

There are several other optional parameters that you can use with .to_csv() :

 • sep denotes a values separator.
 • decimal indicates a decimal separator.
 • encoding sets the file encoding.
 • header specifies whether you want to write column labels in the file.

Here’s how you would pass arguments for sep and header :

>>>
>>> s = df.to_csv(sep=';', header=False)
>>> print(s)
CHN;China;1398.72;9596.96;12234.78;Asia;
IND;India;1351.16;3287.26;2575.67;Asia;1947-08-15
USA;US;329.74;9833.52;19485.39;N.America;1776-07-04
IDN;Indonesia;268.07;1910.93;1015.54;Asia;1945-08-17
BRA;Brazil;210.32;8515.77;2055.51;S.America;1822-09-07
PAK;Pakistan;205.71;881.91;302.14;Asia;1947-08-14
NGA;Nigeria;200.96;923.77;375.77;Africa;1960-10-01
BGD;Bangladesh;167.09;147.57;245.63;Asia;1971-03-26
RUS;Russia;146.79;17098.25;1530.75;;1992-06-12
MEX;Mexico;126.58;1964.38;1158.23;N.America;1810-09-16
JPN;Japan;126.22;377.97;4872.42;Asia;
DEU;Germany;83.02;357.11;3693.2;Europe;
FRA;France;67.02;640.68;2582.49;Europe;1789-07-14
GBR;UK;66.44;242.5;2631.23;Europe;
ITA;Italy;60.36;301.34;1943.84;Europe;
ARG;Argentina;44.94;2780.4;637.49;S.America;1816-07-09
DZA;Algeria;43.38;2381.74;167.56;Africa;1962-07-05
CAN;Canada;37.59;9984.67;1647.12;N.America;1867-07-01
AUS;Australia;25.47;7692.02;1408.68;Oceania;
KAZ;Kazakhstan;18.53;2724.9;159.41;Asia;1991-12-16

The data is separated with a semicolon (';' ) because you’ve specified sep=';' . Also, since you passed header=False , you see your data without the header row of column names.

The Pandas read_csv() function has many additional options for managing missing data, working with dates and times, quoting, encoding, handling errors, and more. For instance, if you have a file with one data column and want to get a Series object instead of a DataFrame , then you can pass squeeze=True to read_csv() . You’ll learn later on about data compression and decompression, as well as how to skip rows and columns.JSON Files

JSON stands for JavaScript object notation. JSON files are plaintext files used for data interchange, and humans can read them easily. They follow the ISO/IEC 21778:2017 and ECMA-404 standards and use the .json förlängning. Python and Pandas work well with JSON files, as Python’s json library offers built-in support for them.

You can save the data from your DataFrame to a JSON file with .to_json() . Start by creating a DataFrame object again. Use the dictionary data that holds the data about countries and then apply .to_json() :

>>>
>>> df = pd.DataFrame(data=data).T
>>> df.to_json('data-columns.json')

This code produces the file data-columns.json . You can expand the code block below to see how this file should look:

{"COUNTRY":{"CHN":"China","IND":"India","USA":"US","IDN":"Indonesia","BRA":"Brazil","PAK":"Pakistan","NGA":"Nigeria","BGD":"Bangladesh","RUS":"Russia","MEX":"Mexico","JPN":"Japan","DEU":"Germany","FRA":"France","GBR":"UK","ITA":"Italy","ARG":"Argentina","DZA":"Algeria","CAN":"Canada","AUS":"Australia","KAZ":"Kazakhstan"},"POP":{"CHN":1398.72,"IND":1351.16,"USA":329.74,"IDN":268.07,"BRA":210.32,"PAK":205.71,"NGA":200.96,"BGD":167.09,"RUS":146.79,"MEX":126.58,"JPN":126.22,"DEU":83.02,"FRA":67.02,"GBR":66.44,"ITA":60.36,"ARG":44.94,"DZA":43.38,"CAN":37.59,"AUS":25.47,"KAZ":18.53},"AREA":{"CHN":9596.96,"IND":3287.26,"USA":9833.52,"IDN":1910.93,"BRA":8515.77,"PAK":881.91,"NGA":923.77,"BGD":147.57,"RUS":17098.25,"MEX":1964.38,"JPN":377.97,"DEU":357.11,"FRA":640.68,"GBR":242.5,"ITA":301.34,"ARG":2780.4,"DZA":2381.74,"CAN":9984.67,"AUS":7692.02,"KAZ":2724.9},"GDP":{"CHN":12234.78,"IND":2575.67,"USA":19485.39,"IDN":1015.54,"BRA":2055.51,"PAK":302.14,"NGA":375.77,"BGD":245.63,"RUS":1530.75,"MEX":1158.23,"JPN":4872.42,"DEU":3693.2,"FRA":2582.49,"GBR":2631.23,"ITA":1943.84,"ARG":637.49,"DZA":167.56,"CAN":1647.12,"AUS":1408.68,"KAZ":159.41},"CONT":{"CHN":"Asia","IND":"Asia","USA":"N.America","IDN":"Asia","BRA":"S.America","PAK":"Asia","NGA":"Africa","BGD":"Asia","RUS":null,"MEX":"N.America","JPN":"Asia","DEU":"Europe","FRA":"Europe","GBR":"Europe","ITA":"Europe","ARG":"S.America","DZA":"Africa","CAN":"N.America","AUS":"Oceania","KAZ":"Asia"},"IND_DAY":{"CHN":null,"IND":"1947-08-15","USA":"1776-07-04","IDN":"1945-08-17","BRA":"1822-09-07","PAK":"1947-08-14","NGA":"1960-10-01","BGD":"1971-03-26","RUS":"1992-06-12","MEX":"1810-09-16","JPN":null,"DEU":null,"FRA":"1789-07-14","GBR":null,"ITA":null,"ARG":"1816-07-09","DZA":"1962-07-05","CAN":"1867-07-01","AUS":null,"KAZ":"1991-12-16"}}

data-columns.json has one large dictionary with the column labels as keys and the corresponding inner dictionaries as values.

You can get a different file structure if you pass an argument for the optional parameter orient :

>>>
>>> df.to_json('data-index.json', orient='index')

The orient parameter defaults to 'columns' . Here, you’ve set it to index .

You should get a new file data-index.json . You can expand the code block below to see the changes:

{"CHN":{"COUNTRY":"China","POP":1398.72,"AREA":9596.96,"GDP":12234.78,"CONT":"Asia","IND_DAY":null},"IND":{"COUNTRY":"India","POP":1351.16,"AREA":3287.26,"GDP":2575.67,"CONT":"Asia","IND_DAY":"1947-08-15"},"USA":{"COUNTRY":"US","POP":329.74,"AREA":9833.52,"GDP":19485.39,"CONT":"N.America","IND_DAY":"1776-07-04"},"IDN":{"COUNTRY":"Indonesia","POP":268.07,"AREA":1910.93,"GDP":1015.54,"CONT":"Asia","IND_DAY":"1945-08-17"},"BRA":{"COUNTRY":"Brazil","POP":210.32,"AREA":8515.77,"GDP":2055.51,"CONT":"S.America","IND_DAY":"1822-09-07"},"PAK":{"COUNTRY":"Pakistan","POP":205.71,"AREA":881.91,"GDP":302.14,"CONT":"Asia","IND_DAY":"1947-08-14"},"NGA":{"COUNTRY":"Nigeria","POP":200.96,"AREA":923.77,"GDP":375.77,"CONT":"Africa","IND_DAY":"1960-10-01"},"BGD":{"COUNTRY":"Bangladesh","POP":167.09,"AREA":147.57,"GDP":245.63,"CONT":"Asia","IND_DAY":"1971-03-26"},"RUS":{"COUNTRY":"Russia","POP":146.79,"AREA":17098.25,"GDP":1530.75,"CONT":null,"IND_DAY":"1992-06-12"},"MEX":{"COUNTRY":"Mexico","POP":126.58,"AREA":1964.38,"GDP":1158.23,"CONT":"N.America","IND_DAY":"1810-09-16"},"JPN":{"COUNTRY":"Japan","POP":126.22,"AREA":377.97,"GDP":4872.42,"CONT":"Asia","IND_DAY":null},"DEU":{"COUNTRY":"Germany","POP":83.02,"AREA":357.11,"GDP":3693.2,"CONT":"Europe","IND_DAY":null},"FRA":{"COUNTRY":"France","POP":67.02,"AREA":640.68,"GDP":2582.49,"CONT":"Europe","IND_DAY":"1789-07-14"},"GBR":{"COUNTRY":"UK","POP":66.44,"AREA":242.5,"GDP":2631.23,"CONT":"Europe","IND_DAY":null},"ITA":{"COUNTRY":"Italy","POP":60.36,"AREA":301.34,"GDP":1943.84,"CONT":"Europe","IND_DAY":null},"ARG":{"COUNTRY":"Argentina","POP":44.94,"AREA":2780.4,"GDP":637.49,"CONT":"S.America","IND_DAY":"1816-07-09"},"DZA":{"COUNTRY":"Algeria","POP":43.38,"AREA":2381.74,"GDP":167.56,"CONT":"Africa","IND_DAY":"1962-07-05"},"CAN":{"COUNTRY":"Canada","POP":37.59,"AREA":9984.67,"GDP":1647.12,"CONT":"N.America","IND_DAY":"1867-07-01"},"AUS":{"COUNTRY":"Australia","POP":25.47,"AREA":7692.02,"GDP":1408.68,"CONT":"Oceania","IND_DAY":null},"KAZ":{"COUNTRY":"Kazakhstan","POP":18.53,"AREA":2724.9,"GDP":159.41,"CONT":"Asia","IND_DAY":"1991-12-16"}}

data-index.json also has one large dictionary, but this time the row labels are the keys, and the inner dictionaries are the values.

There are few more options for orient . One of them is 'records' :

>>>
>>> df.to_json('data-records.json', orient='records')

This code should yield the file data-records.json . You can expand the code block below to see the content:

[{"COUNTRY":"China","POP":1398.72,"AREA":9596.96,"GDP":12234.78,"CONT":"Asia","IND_DAY":null},{"COUNTRY":"India","POP":1351.16,"AREA":3287.26,"GDP":2575.67,"CONT":"Asia","IND_DAY":"1947-08-15"},{"COUNTRY":"US","POP":329.74,"AREA":9833.52,"GDP":19485.39,"CONT":"N.America","IND_DAY":"1776-07-04"},{"COUNTRY":"Indonesia","POP":268.07,"AREA":1910.93,"GDP":1015.54,"CONT":"Asia","IND_DAY":"1945-08-17"},{"COUNTRY":"Brazil","POP":210.32,"AREA":8515.77,"GDP":2055.51,"CONT":"S.America","IND_DAY":"1822-09-07"},{"COUNTRY":"Pakistan","POP":205.71,"AREA":881.91,"GDP":302.14,"CONT":"Asia","IND_DAY":"1947-08-14"},{"COUNTRY":"Nigeria","POP":200.96,"AREA":923.77,"GDP":375.77,"CONT":"Africa","IND_DAY":"1960-10-01"},{"COUNTRY":"Bangladesh","POP":167.09,"AREA":147.57,"GDP":245.63,"CONT":"Asia","IND_DAY":"1971-03-26"},{"COUNTRY":"Russia","POP":146.79,"AREA":17098.25,"GDP":1530.75,"CONT":null,"IND_DAY":"1992-06-12"},{"COUNTRY":"Mexico","POP":126.58,"AREA":1964.38,"GDP":1158.23,"CONT":"N.America","IND_DAY":"1810-09-16"},{"COUNTRY":"Japan","POP":126.22,"AREA":377.97,"GDP":4872.42,"CONT":"Asia","IND_DAY":null},{"COUNTRY":"Germany","POP":83.02,"AREA":357.11,"GDP":3693.2,"CONT":"Europe","IND_DAY":null},{"COUNTRY":"France","POP":67.02,"AREA":640.68,"GDP":2582.49,"CONT":"Europe","IND_DAY":"1789-07-14"},{"COUNTRY":"UK","POP":66.44,"AREA":242.5,"GDP":2631.23,"CONT":"Europe","IND_DAY":null},{"COUNTRY":"Italy","POP":60.36,"AREA":301.34,"GDP":1943.84,"CONT":"Europe","IND_DAY":null},{"COUNTRY":"Argentina","POP":44.94,"AREA":2780.4,"GDP":637.49,"CONT":"S.America","IND_DAY":"1816-07-09"},{"COUNTRY":"Algeria","POP":43.38,"AREA":2381.74,"GDP":167.56,"CONT":"Africa","IND_DAY":"1962-07-05"},{"COUNTRY":"Canada","POP":37.59,"AREA":9984.67,"GDP":1647.12,"CONT":"N.America","IND_DAY":"1867-07-01"},{"COUNTRY":"Australia","POP":25.47,"AREA":7692.02,"GDP":1408.68,"CONT":"Oceania","IND_DAY":null},{"COUNTRY":"Kazakhstan","POP":18.53,"AREA":2724.9,"GDP":159.41,"CONT":"Asia","IND_DAY":"1991-12-16"}]

data-records.json holds a list with one dictionary for each row. The row labels are not written.

You can get another interesting file structure with orient='split' :

>>>
>>> df.to_json('data-split.json', orient='split')

The resulting file is data-split.json . You can expand the code block below to see how this file should look:

{"columns":["COUNTRY","POP","AREA","GDP","CONT","IND_DAY"],"index":["CHN","IND","USA","IDN","BRA","PAK","NGA","BGD","RUS","MEX","JPN","DEU","FRA","GBR","ITA","ARG","DZA","CAN","AUS","KAZ"],"data":[["China",1398.72,9596.96,12234.78,"Asia",null],["India",1351.16,3287.26,2575.67,"Asia","1947-08-15"],["US",329.74,9833.52,19485.39,"N.America","1776-07-04"],["Indonesia",268.07,1910.93,1015.54,"Asia","1945-08-17"],["Brazil",210.32,8515.77,2055.51,"S.America","1822-09-07"],["Pakistan",205.71,881.91,302.14,"Asia","1947-08-14"],["Nigeria",200.96,923.77,375.77,"Africa","1960-10-01"],["Bangladesh",167.09,147.57,245.63,"Asia","1971-03-26"],["Russia",146.79,17098.25,1530.75,null,"1992-06-12"],["Mexico",126.58,1964.38,1158.23,"N.America","1810-09-16"],["Japan",126.22,377.97,4872.42,"Asia",null],["Germany",83.02,357.11,3693.2,"Europe",null],["France",67.02,640.68,2582.49,"Europe","1789-07-14"],["UK",66.44,242.5,2631.23,"Europe",null],["Italy",60.36,301.34,1943.84,"Europe",null],["Argentina",44.94,2780.4,637.49,"S.America","1816-07-09"],["Algeria",43.38,2381.74,167.56,"Africa","1962-07-05"],["Canada",37.59,9984.67,1647.12,"N.America","1867-07-01"],["Australia",25.47,7692.02,1408.68,"Oceania",null],["Kazakhstan",18.53,2724.9,159.41,"Asia","1991-12-16"]]}

data-split.json contains one dictionary that holds the following lists:

 • The names of the columns
 • The labels of the rows
 • The inner lists (two-dimensional sequence) that hold data values

If you don’t provide the value for the optional parameter path_or_buf that defines the file path, then .to_json() will return a JSON string instead of writing the results to a file. This behavior is consistent with .to_csv() .

There are other optional parameters you can use. For instance, you can set index=False to forgo saving row labels. You can manipulate precision with double_precision , and dates with date_format and date_unit . These last two parameters are particularly important when you have time series among your data:

>>>
>>> df = pd.DataFrame(data=data).T
>>> df['IND_DAY'] = pd.to_datetime(df['IND_DAY'])
>>> df.dtypes
COUNTRY      object
POP        object
AREA        object
GDP        object
CONT        object
IND_DAY  datetime64[ns]
dtype: object

>>> df.to_json('data-time.json')

In this example, you’ve created the DataFrame from the dictionary data and used to_datetime() to convert the values in the last column to datetime64 . You can expand the code block below to see the resulting file:

{"COUNTRY":{"CHN":"China","IND":"India","USA":"US","IDN":"Indonesia","BRA":"Brazil","PAK":"Pakistan","NGA":"Nigeria","BGD":"Bangladesh","RUS":"Russia","MEX":"Mexico","JPN":"Japan","DEU":"Germany","FRA":"France","GBR":"UK","ITA":"Italy","ARG":"Argentina","DZA":"Algeria","CAN":"Canada","AUS":"Australia","KAZ":"Kazakhstan"},"POP":{"CHN":1398.72,"IND":1351.16,"USA":329.74,"IDN":268.07,"BRA":210.32,"PAK":205.71,"NGA":200.96,"BGD":167.09,"RUS":146.79,"MEX":126.58,"JPN":126.22,"DEU":83.02,"FRA":67.02,"GBR":66.44,"ITA":60.36,"ARG":44.94,"DZA":43.38,"CAN":37.59,"AUS":25.47,"KAZ":18.53},"AREA":{"CHN":9596.96,"IND":3287.26,"USA":9833.52,"IDN":1910.93,"BRA":8515.77,"PAK":881.91,"NGA":923.77,"BGD":147.57,"RUS":17098.25,"MEX":1964.38,"JPN":377.97,"DEU":357.11,"FRA":640.68,"GBR":242.5,"ITA":301.34,"ARG":2780.4,"DZA":2381.74,"CAN":9984.67,"AUS":7692.02,"KAZ":2724.9},"GDP":{"CHN":12234.78,"IND":2575.67,"USA":19485.39,"IDN":1015.54,"BRA":2055.51,"PAK":302.14,"NGA":375.77,"BGD":245.63,"RUS":1530.75,"MEX":1158.23,"JPN":4872.42,"DEU":3693.2,"FRA":2582.49,"GBR":2631.23,"ITA":1943.84,"ARG":637.49,"DZA":167.56,"CAN":1647.12,"AUS":1408.68,"KAZ":159.41},"CONT":{"CHN":"Asia","IND":"Asia","USA":"N.America","IDN":"Asia","BRA":"S.America","PAK":"Asia","NGA":"Africa","BGD":"Asia","RUS":null,"MEX":"N.America","JPN":"Asia","DEU":"Europe","FRA":"Europe","GBR":"Europe","ITA":"Europe","ARG":"S.America","DZA":"Africa","CAN":"N.America","AUS":"Oceania","KAZ":"Asia"},"IND_DAY":{"CHN":null,"IND":-706320000000,"USA":-6106060800000,"IDN":-769219200000,"BRA":-4648924800000,"PAK":-706406400000,"NGA":-291945600000,"BGD":38793600000,"RUS":708307200000,"MEX":-5026838400000,"JPN":null,"DEU":null,"FRA":-5694969600000,"GBR":null,"ITA":null,"ARG":-4843411200000,"DZA":-236476800000,"CAN":-3234729600000,"AUS":null,"KAZ":692841600000}}

In this file, you have large integers instead of dates for the independence days. That’s because the default value of the optional parameter date_format is 'epoch' whenever orient isn’t 'table' . This default behavior expresses dates as an epoch in milliseconds relative to midnight on January 1, 1970.

However, if you pass date_format='iso' , then you’ll get the dates in the ISO 8601 format. In addition, date_unit decides the units of time:

>>>
>>> df = pd.DataFrame(data=data).T
>>> df['IND_DAY'] = pd.to_datetime(df['IND_DAY'])
>>> df.to_json('new-data-time.json', date_format='iso', date_unit='s')

This code produces the following JSON file:

{"COUNTRY":{"CHN":"China","IND":"India","USA":"US","IDN":"Indonesia","BRA":"Brazil","PAK":"Pakistan","NGA":"Nigeria","BGD":"Bangladesh","RUS":"Russia","MEX":"Mexico","JPN":"Japan","DEU":"Germany","FRA":"France","GBR":"UK","ITA":"Italy","ARG":"Argentina","DZA":"Algeria","CAN":"Canada","AUS":"Australia","KAZ":"Kazakhstan"},"POP":{"CHN":1398.72,"IND":1351.16,"USA":329.74,"IDN":268.07,"BRA":210.32,"PAK":205.71,"NGA":200.96,"BGD":167.09,"RUS":146.79,"MEX":126.58,"JPN":126.22,"DEU":83.02,"FRA":67.02,"GBR":66.44,"ITA":60.36,"ARG":44.94,"DZA":43.38,"CAN":37.59,"AUS":25.47,"KAZ":18.53},"AREA":{"CHN":9596.96,"IND":3287.26,"USA":9833.52,"IDN":1910.93,"BRA":8515.77,"PAK":881.91,"NGA":923.77,"BGD":147.57,"RUS":17098.25,"MEX":1964.38,"JPN":377.97,"DEU":357.11,"FRA":640.68,"GBR":242.5,"ITA":301.34,"ARG":2780.4,"DZA":2381.74,"CAN":9984.67,"AUS":7692.02,"KAZ":2724.9},"GDP":{"CHN":12234.78,"IND":2575.67,"USA":19485.39,"IDN":1015.54,"BRA":2055.51,"PAK":302.14,"NGA":375.77,"BGD":245.63,"RUS":1530.75,"MEX":1158.23,"JPN":4872.42,"DEU":3693.2,"FRA":2582.49,"GBR":2631.23,"ITA":1943.84,"ARG":637.49,"DZA":167.56,"CAN":1647.12,"AUS":1408.68,"KAZ":159.41},"CONT":{"CHN":"Asia","IND":"Asia","USA":"N.America","IDN":"Asia","BRA":"S.America","PAK":"Asia","NGA":"Africa","BGD":"Asia","RUS":null,"MEX":"N.America","JPN":"Asia","DEU":"Europe","FRA":"Europe","GBR":"Europe","ITA":"Europe","ARG":"S.America","DZA":"Africa","CAN":"N.America","AUS":"Oceania","KAZ":"Asia"},"IND_DAY":{"CHN":null,"IND":"1947-08-15T00:00:00Z","USA":"1776-07-04T00:00:00Z","IDN":"1945-08-17T00:00:00Z","BRA":"1822-09-07T00:00:00Z","PAK":"1947-08-14T00:00:00Z","NGA":"1960-10-01T00:00:00Z","BGD":"1971-03-26T00:00:00Z","RUS":"1992-06-12T00:00:00Z","MEX":"1810-09-16T00:00:00Z","JPN":null,"DEU":null,"FRA":"1789-07-14T00:00:00Z","GBR":null,"ITA":null,"ARG":"1816-07-09T00:00:00Z","DZA":"1962-07-05T00:00:00Z","CAN":"1867-07-01T00:00:00Z","AUS":null,"KAZ":"1991-12-16T00:00:00Z"}}

The dates in the resulting file are in the ISO 8601 format.

You can load the data from a JSON file with read_json() :

>>>
>>> df = pd.read_json('data-index.json', orient='index',
...          convert_dates=['IND_DAY'])

The parameter convert_dates has a similar purpose as parse_dates when you use it to read CSV files. The optional parameter orient is very important because it specifies how Pandas understands the structure of the file.

There are other optional parameters you can use as well:

 • Set the encoding with encoding .
 • Manipulate dates with convert_dates and keep_default_dates .
 • Impact precision with dtype and precise_float .
 • Decode numeric data directly to NumPy arrays with numpy=True .

Note that you might lose the order of rows and columns when using the JSON format to store your data.HTML Files

An HTML is a plaintext file that uses hypertext markup language to help browsers render web pages. The extensions for HTML files are .html and .htm . You’ll need to install an HTML parser library like lxml or html5lib to be able to work with HTML files:

$pip install lxml html5lib

You can also use Conda to install the same packages:

$ conda install lxml html5lib

Once you have these libraries, you can save the contents of your DataFrame as an HTML file with .to_html() :

>>>
df = pd.DataFrame(data=data).T
df.to_html('data.html')

This code generates a file data.html . You can expand the code block below to see how this file should look:

<table border="1" class="dataframe">
 <thead>
  <tr style="text-align: right;">
   <th></th>
   <th>COUNTRY</th>
   <th>POP</th>
   <th>AREA</th>
   <th>GDP</th>
   <th>CONT</th>
   <th>IND_DAY</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <th>CHN</th>
   <td>China</td>
   <td>1398.72</td>
   <td>9596.96</td>
   <td>12234.8</td>
   <td>Asia</td>
   <td>NaN</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>IND</th>
   <td>India</td>
   <td>1351.16</td>
   <td>3287.26</td>
   <td>2575.67</td>
   <td>Asia</td>
   <td>1947-08-15</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>USA</th>
   <td>US</td>
   <td>329.74</td>
   <td>9833.52</td>
   <td>19485.4</td>
   <td>N.America</td>
   <td>1776-07-04</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>IDN</th>
   <td>Indonesia</td>
   <td>268.07</td>
   <td>1910.93</td>
   <td>1015.54</td>
   <td>Asia</td>
   <td>1945-08-17</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>BRA</th>
   <td>Brazil</td>
   <td>210.32</td>
   <td>8515.77</td>
   <td>2055.51</td>
   <td>S.America</td>
   <td>1822-09-07</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>PAK</th>
   <td>Pakistan</td>
   <td>205.71</td>
   <td>881.91</td>
   <td>302.14</td>
   <td>Asia</td>
   <td>1947-08-14</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>NGA</th>
   <td>Nigeria</td>
   <td>200.96</td>
   <td>923.77</td>
   <td>375.77</td>
   <td>Africa</td>
   <td>1960-10-01</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>BGD</th>
   <td>Bangladesh</td>
   <td>167.09</td>
   <td>147.57</td>
   <td>245.63</td>
   <td>Asia</td>
   <td>1971-03-26</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>RUS</th>
   <td>Russia</td>
   <td>146.79</td>
   <td>17098.2</td>
   <td>1530.75</td>
   <td>NaN</td>
   <td>1992-06-12</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>MEX</th>
   <td>Mexico</td>
   <td>126.58</td>
   <td>1964.38</td>
   <td>1158.23</td>
   <td>N.America</td>
   <td>1810-09-16</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>JPN</th>
   <td>Japan</td>
   <td>126.22</td>
   <td>377.97</td>
   <td>4872.42</td>
   <td>Asia</td>
   <td>NaN</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>DEU</th>
   <td>Germany</td>
   <td>83.02</td>
   <td>357.11</td>
   <td>3693.2</td>
   <td>Europe</td>
   <td>NaN</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>FRA</th>
   <td>France</td>
   <td>67.02</td>
   <td>640.68</td>
   <td>2582.49</td>
   <td>Europe</td>
   <td>1789-07-14</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>GBR</th>
   <td>UK</td>
   <td>66.44</td>
   <td>242.5</td>
   <td>2631.23</td>
   <td>Europe</td>
   <td>NaN</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>ITA</th>
   <td>Italy</td>
   <td>60.36</td>
   <td>301.34</td>
   <td>1943.84</td>
   <td>Europe</td>
   <td>NaN</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>ARG</th>
   <td>Argentina</td>
   <td>44.94</td>
   <td>2780.4</td>
   <td>637.49</td>
   <td>S.America</td>
   <td>1816-07-09</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>DZA</th>
   <td>Algeria</td>
   <td>43.38</td>
   <td>2381.74</td>
   <td>167.56</td>
   <td>Africa</td>
   <td>1962-07-05</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>CAN</th>
   <td>Canada</td>
   <td>37.59</td>
   <td>9984.67</td>
   <td>1647.12</td>
   <td>N.America</td>
   <td>1867-07-01</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>AUS</th>
   <td>Australia</td>
   <td>25.47</td>
   <td>7692.02</td>
   <td>1408.68</td>
   <td>Oceania</td>
   <td>NaN</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>KAZ</th>
   <td>Kazakhstan</td>
   <td>18.53</td>
   <td>2724.9</td>
   <td>159.41</td>
   <td>Asia</td>
   <td>1991-12-16</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

This file shows the DataFrame contents nicely. However, notice that you haven’t obtained an entire web page. You’ve just output the data that corresponds to df in the HTML format.

.to_html() won’t create a file if you don’t provide the optional parameter buf , which denotes the buffer to write to. If you leave this parameter out, then your code will return a string as it did with .to_csv() and .to_json() .

Here are some other optional parameters:

 • header determines whether to save the column names.
 • index determines whether to save the row labels.
 • classes assigns cascading style sheet (CSS) classes.
 • render_links specifies whether to convert URLs to HTML links.
 • table_id assigns the CSS id to the table tag.
 • escape decides whether to convert the characters < , > , and & to HTML-safe strings.

You use parameters like these to specify different aspects of the resulting files or strings.

You can create a DataFrame object from a suitable HTML file using read_html() , which will return a DataFrame instance or a list of them:

>>>
>>> df = pd.read_html('data.html', index_col=0, parse_dates=['IND_DAY'])

This is very similar to what you did when reading CSV files. You also have parameters that help you work with dates, missing values, precision, encoding, HTML parsers, and more.Excel Files

You’ve already learned how to read and write Excel files with Pandas. However, there are a few more options worth considering. For one, when you use .to_excel() , you can specify the name of the target worksheet with the optional parameter sheet_name :

>>>
>>> df = pd.DataFrame(data=data).T
>>> df.to_excel('data.xlsx', sheet_name='COUNTRIES')

Here, you create a file data.xlsx with a worksheet called COUNTRIES that stores the data. The string 'data.xlsx' is the argument for the parameter excel_writer that defines the name of the Excel file or its path.

The optional parameters startrow and startcol both default to 0 and indicate the upper left-most cell where the data should start being written:

>>>
>>> df.to_excel('data-shifted.xlsx', sheet_name='COUNTRIES',
...       startrow=2, startcol=4)

Here, you specify that the table should start in the third row and the fifth column. You also used zero-based indexing, so the third row is denoted by 2 and the fifth column by 4 .

Now the resulting worksheet looks like this:

As you can see, the table starts in the third row 2 and the fifth column E .

.read_excel() also has the optional parameter sheet_name that specifies which worksheets to read when loading data. It can take on one of the following values:

 • The zero-based index of the worksheet
 • The name of the worksheet
 • The list of indices or names to read multiple sheets
 • The value None to read all sheets

Here’s how you would use this parameter in your code:

>>>
>>> df = pd.read_excel('data.xlsx', sheet_name=0, index_col=0,
...          parse_dates=['IND_DAY'])
>>> df = pd.read_excel('data.xlsx', sheet_name='COUNTRIES', index_col=0,
...          parse_dates=['IND_DAY'])

Both statements above create the same DataFrame because the sheet_name parameters have the same values. In both cases, sheet_name=0 and sheet_name='COUNTRIES' refer to the same worksheet. The argument parse_dates=['IND_DAY'] tells Pandas to try to consider the values in this column as dates or times.

There are other optional parameters you can use with .read_excel() and .to_excel() to determine the Excel engine, the encoding, the way to handle missing values and infinities, the method for writing column names and row labels, and so on.SQL Files

Pandas IO tools can also read and write databases. In this next example, you’ll write your data to a database called data.db . To get started, you’ll need the SQLAlchemy package. To learn more about it, you can read the official ORM tutorial. You’ll also need the database driver. Python has a built-in driver for SQLite.

You can install SQLAlchemy with pip:

$ pip install sqlalchemy

You can also install it with Conda:

$ conda install sqlalchemy

Once you have SQLAlchemy installed, import create_engine() and create a database engine:

>>>
>>> from sqlalchemy import create_engine
>>> engine = create_engine('sqlite:///data.db', echo=False)

Now that you have everything set up, the next step is to create a DataFrame objekt. It’s convenient to specify the data types and apply .to_sql() .

>>>
>>> dtypes = {'POP': 'float64', 'AREA': 'float64', 'GDP': 'float64',
...      'IND_DAY': 'datetime64'}
>>> df = pd.DataFrame(data=data).T.astype(dtype=dtypes)
>>> df.dtypes
COUNTRY      object
POP        float64
AREA       float64
GDP        float64
CONT        object
IND_DAY  datetime64[ns]
dtype: object

.astype() is a very convenient method you can use to set multiple data types at once.

Once you’ve created your DataFrame , you can save it to the database with .to_sql() :

>>>
>>> df.to_sql('data.db', con=engine, index_label='ID')

The parameter con is used to specify the database connection or engine that you want to use. The optional parameter index_label specifies how to call the database column with the row labels. You’ll often see it take on the value ID , Id , or id .

You should get the database data.db with a single table that looks like this:

The first column contains the row labels. To omit writing them into the database, pass index=False to .to_sql() . The other columns correspond to the columns of the DataFrame .

There are a few more optional parameters. For example, you can use schema to specify the database schema and dtype to determine the types of the database columns. You can also use if_exists , which says what to do if a database with the same name and path already exists:

 • if_exists='fail' raises a ValueError and is the default.
 • if_exists='replace' drops the table and inserts new values.
 • if_exists='append' inserts new values into the table.

You can load the data from the database with read_sql() :

>>>
>>> df = pd.read_sql('data.db', con=engine, index_col='ID')
>>> df
    COUNTRY   POP   AREA    GDP    CONT  IND_DAY
ID
CHN    China 1398.72  9596.96 12234.78    Asia    NaT
IND    India 1351.16  3287.26  2575.67    Asia 1947-08-15
USA     US  329.74  9833.52 19485.39 N.America 1776-07-04
IDN  Indonesia  268.07  1910.93  1015.54    Asia 1945-08-17
BRA   Brazil  210.32  8515.77  2055.51 S.America 1822-09-07
PAK  Pakistan  205.71  881.91  302.14    Asia 1947-08-14
NGA   Nigeria  200.96  923.77  375.77   Africa 1960-10-01
BGD Bangladesh  167.09  147.57  245.63    Asia 1971-03-26
RUS   Russia  146.79 17098.25  1530.75    None 1992-06-12
MEX   Mexico  126.58  1964.38  1158.23 N.America 1810-09-16
JPN    Japan  126.22  377.97  4872.42    Asia    NaT
DEU   Germany  83.02  357.11  3693.20   Europe    NaT
FRA   France  67.02  640.68  2582.49   Europe 1789-07-14
GBR     UK  66.44  242.50  2631.23   Europe    NaT
ITA    Italy  60.36  301.34  1943.84   Europe    NaT
ARG  Argentina  44.94  2780.40  637.49 S.America 1816-07-09
DZA   Algeria  43.38  2381.74  167.56   Africa 1962-07-05
CAN   Canada  37.59  9984.67  1647.12 N.America 1867-07-01
AUS  Australia  25.47  7692.02  1408.68  Oceania    NaT
KAZ Kazakhstan  18.53  2724.90  159.41    Asia 1991-12-16

The parameter index_col specifies the name of the column with the row labels. Note that this inserts an extra row after the header that starts with ID . You can fix this behavior with the following line of code:

>>>
>>> df.index.name = None
>>> df
    COUNTRY   POP   AREA    GDP    CONT  IND_DAY
CHN    China 1398.72  9596.96 12234.78    Asia    NaT
IND    India 1351.16  3287.26  2575.67    Asia 1947-08-15
USA     US  329.74  9833.52 19485.39 N.America 1776-07-04
IDN  Indonesia  268.07  1910.93  1015.54    Asia 1945-08-17
BRA   Brazil  210.32  8515.77  2055.51 S.America 1822-09-07
PAK  Pakistan  205.71  881.91  302.14    Asia 1947-08-14
NGA   Nigeria  200.96  923.77  375.77   Africa 1960-10-01
BGD Bangladesh  167.09  147.57  245.63    Asia 1971-03-26
RUS   Russia  146.79 17098.25  1530.75    None 1992-06-12
MEX   Mexico  126.58  1964.38  1158.23 N.America 1810-09-16
JPN    Japan  126.22  377.97  4872.42    Asia    NaT
DEU   Germany  83.02  357.11  3693.20   Europe    NaT
FRA   France  67.02  640.68  2582.49   Europe 1789-07-14
GBR     UK  66.44  242.50  2631.23   Europe    NaT
ITA    Italy  60.36  301.34  1943.84   Europe    NaT
ARG  Argentina  44.94  2780.40  637.49 S.America 1816-07-09
DZA   Algeria  43.38  2381.74  167.56   Africa 1962-07-05
CAN   Canada  37.59  9984.67  1647.12 N.America 1867-07-01
AUS  Australia  25.47  7692.02  1408.68  Oceania    NaT
KAZ Kazakhstan  18.53  2724.90  159.41    Asia 1991-12-16

Now you have the same DataFrame object as before.

Note that the continent for Russia is now None instead of nan . If you want to fill the missing values with nan , then you can use .fillna() :

>>>
>>> df.fillna(value=float('nan'), inplace=True)

.fillna() replaces all missing values with whatever you pass to value . Here, you passed float('nan') , which says to fill all missing values with nan .

Also note that you didn’t have to pass parse_dates=['IND_DAY'] to read_sql() . That’s because your database was able to detect that the last column contains dates. However, you can pass parse_dates if you’d like. You’ll get the same results.

There are other functions that you can use to read databases, like read_sql_table() and read_sql_query() . Feel free to try them out!Pickle Files

Pickling is the act of converting Python objects into byte streams. Unpickling is the inverse process. Python pickle files are the binary files that keep the data and hierarchy of Python objects. They usually have the extension .pickle or .pkl .

You can save your DataFrame in a pickle file with .to_pickle() :

>>>
>>> dtypes = {'POP': 'float64', 'AREA': 'float64', 'GDP': 'float64',
...      'IND_DAY': 'datetime64'}
>>> df = pd.DataFrame(data=data).T.astype(dtype=dtypes)
>>> df.to_pickle('data.pickle')

Like you did with databases, it can be convenient first to specify the data types. Then, you create a file data.pickle to contain your data. You could also pass an integer value to the optional parameter protocol , which specifies the protocol of the pickler.

You can get the data from a pickle file with read_pickle() :

>>>
>>> df = pd.read_pickle('data.pickle')
>>> df
    COUNTRY   POP   AREA    GDP    CONT  IND_DAY
CHN    China 1398.72  9596.96 12234.78    Asia    NaT
IND    India 1351.16  3287.26  2575.67    Asia 1947-08-15
USA     US  329.74  9833.52 19485.39 N.America 1776-07-04
IDN  Indonesia  268.07  1910.93  1015.54    Asia 1945-08-17
BRA   Brazil  210.32  8515.77  2055.51 S.America 1822-09-07
PAK  Pakistan  205.71  881.91  302.14    Asia 1947-08-14
NGA   Nigeria  200.96  923.77  375.77   Africa 1960-10-01
BGD Bangladesh  167.09  147.57  245.63    Asia 1971-03-26
RUS   Russia  146.79 17098.25  1530.75    NaN 1992-06-12
MEX   Mexico  126.58  1964.38  1158.23 N.America 1810-09-16
JPN    Japan  126.22  377.97  4872.42    Asia    NaT
DEU   Germany  83.02  357.11  3693.20   Europe    NaT
FRA   France  67.02  640.68  2582.49   Europe 1789-07-14
GBR     UK  66.44  242.50  2631.23   Europe    NaT
ITA    Italy  60.36  301.34  1943.84   Europe    NaT
ARG  Argentina  44.94  2780.40  637.49 S.America 1816-07-09
DZA   Algeria  43.38  2381.74  167.56   Africa 1962-07-05
CAN   Canada  37.59  9984.67  1647.12 N.America 1867-07-01
AUS  Australia  25.47  7692.02  1408.68  Oceania    NaT
KAZ Kazakhstan  18.53  2724.90  159.41    Asia 1991-12-16

read_pickle() returns the DataFrame with the stored data. You can also check the data types:

>>>
>>> df.dtypes
COUNTRY      object
POP        float64
AREA       float64
GDP        float64
CONT        object
IND_DAY  datetime64[ns]
dtype: object

These are the same ones that you specified before using .to_pickle() .

As a word of caution, you should always beware of loading pickles from untrusted sources. This can be dangerous! When you unpickle an untrustworthy file, it could execute arbitrary code on your machine, gain remote access to your computer, or otherwise exploit your device in other ways.
Working With Big Data

If your files are too large for saving or processing, then there are several approaches you can take to reduce the required disk space:

 • Compress your files
 • Choose only the columns you want
 • Omit the rows you don’t need
 • Force the use of less precise data types
 • Split the data into chunks

You’ll take a look at each of these techniques in turn.


Compress and Decompress Files

You can create an archive file like you would a regular one, with the addition of a suffix that corresponds to the desired compression type:

 • '.gz'
 • '.bz2'
 • '.zip'
 • '.xz'

Pandas can deduce the compression type by itself:

>>>
>>> df = pd.DataFrame(data=data).T
>>> df.to_csv('data.csv.zip')

Here, you create a compressed .csv file as an archive. The size of the regular .csv file is 1048 bytes, while the compressed file only has 766 bytes.

You can open this compressed file as usual with the Pandas read_csv() function:

>>>
>>> df = pd.read_csv('data.csv.zip', index_col=0,
...         parse_dates=['IND_DAY'])
>>> df
    COUNTRY   POP   AREA    GDP    CONT  IND_DAY
CHN    China 1398.72  9596.96 12234.78    Asia    NaT
IND    India 1351.16  3287.26  2575.67    Asia 1947-08-15
USA     US  329.74  9833.52 19485.39 N.America 1776-07-04
IDN  Indonesia  268.07  1910.93  1015.54    Asia 1945-08-17
BRA   Brazil  210.32  8515.77  2055.51 S.America 1822-09-07
PAK  Pakistan  205.71  881.91  302.14    Asia 1947-08-14
NGA   Nigeria  200.96  923.77  375.77   Africa 1960-10-01
BGD Bangladesh  167.09  147.57  245.63    Asia 1971-03-26
RUS   Russia  146.79 17098.25  1530.75    NaN 1992-06-12
MEX   Mexico  126.58  1964.38  1158.23 N.America 1810-09-16
JPN    Japan  126.22  377.97  4872.42    Asia    NaT
DEU   Germany  83.02  357.11  3693.20   Europe    NaT
FRA   France  67.02  640.68  2582.49   Europe 1789-07-14
GBR     UK  66.44  242.50  2631.23   Europe    NaT
ITA    Italy  60.36  301.34  1943.84   Europe    NaT
ARG  Argentina  44.94  2780.40  637.49 S.America 1816-07-09
DZA   Algeria  43.38  2381.74  167.56   Africa 1962-07-05
CAN   Canada  37.59  9984.67  1647.12 N.America 1867-07-01
AUS  Australia  25.47  7692.02  1408.68  Oceania    NaT
KAZ Kazakhstan  18.53  2724.90  159.41    Asia 1991-12-16

read_csv() decompresses the file before reading it into a DataFrame .

You can specify the type of compression with the optional parameter compression , which can take on any of the following values:

 • 'infer'
 • 'gzip'
 • 'bz2'
 • 'zip'
 • 'xz'
 • None

The default value compression='infer' indicates that Pandas should deduce the compression type from the file extension.

Here’s how you would compress a pickle file:

>>>
>>> df = pd.DataFrame(data=data).T
>>> df.to_pickle('data.pickle.compress', compression='gzip')

You should get the file data.pickle.compress that you can later decompress and read:

>>>
>>> df = pd.read_pickle('data.pickle.compress', compression='gzip')

df again corresponds to the DataFrame with the same data as before.

You can give the other compression methods a try, as well. If you’re using pickle files, then keep in mind that the .zip format supports reading only.Choose Columns

The Pandas read_csv() and read_excel() functions have the optional parameter usecols that you can use to specify the columns you want to load from the file. You can pass the list of column names as the corresponding argument:

>>>
>>> df = pd.read_csv('data.csv', usecols=['COUNTRY', 'AREA'])
>>> df
    COUNTRY   AREA
0    China  9596.96
1    India  3287.26
2      US  9833.52
3  Indonesia  1910.93
4    Brazil  8515.77
5   Pakistan  881.91
6   Nigeria  923.77
7  Bangladesh  147.57
8    Russia 17098.25
9    Mexico  1964.38
10    Japan  377.97
11   Germany  357.11
12   France  640.68
13     UK  242.50
14    Italy  301.34
15  Argentina  2780.40
16   Algeria  2381.74
17   Canada  9984.67
18  Australia  7692.02
19 Kazakhstan  2724.90

Now you have a DataFrame that contains less data than before. Here, there are only the names of the countries and their areas.

Instead of the column names, you can also pass their indices:

>>>
>>> df = pd.read_csv('data.csv',index_col=0, usecols=[0, 1, 3])
>>> df
    COUNTRY   AREA
CHN    China  9596.96
IND    India  3287.26
USA     US  9833.52
IDN  Indonesia  1910.93
BRA   Brazil  8515.77
PAK  Pakistan  881.91
NGA   Nigeria  923.77
BGD Bangladesh  147.57
RUS   Russia 17098.25
MEX   Mexico  1964.38
JPN    Japan  377.97
DEU   Germany  357.11
FRA   France  640.68
GBR     UK  242.50
ITA    Italy  301.34
ARG  Argentina  2780.40
DZA   Algeria  2381.74
CAN   Canada  9984.67
AUS  Australia  7692.02
KAZ Kazakhstan  2724.90

Expand the code block below to compare these results with the file 'data.csv' :

,COUNTRY,POP,AREA,GDP,CONT,IND_DAY
CHN,China,1398.72,9596.96,12234.78,Asia,
IND,India,1351.16,3287.26,2575.67,Asia,1947-08-15
USA,US,329.74,9833.52,19485.39,N.America,1776-07-04
IDN,Indonesia,268.07,1910.93,1015.54,Asia,1945-08-17
BRA,Brazil,210.32,8515.77,2055.51,S.America,1822-09-07
PAK,Pakistan,205.71,881.91,302.14,Asia,1947-08-14
NGA,Nigeria,200.96,923.77,375.77,Africa,1960-10-01
BGD,Bangladesh,167.09,147.57,245.63,Asia,1971-03-26
RUS,Russia,146.79,17098.25,1530.75,,1992-06-12
MEX,Mexico,126.58,1964.38,1158.23,N.America,1810-09-16
JPN,Japan,126.22,377.97,4872.42,Asia,
DEU,Germany,83.02,357.11,3693.2,Europe,
FRA,France,67.02,640.68,2582.49,Europe,1789-07-14
GBR,UK,66.44,242.5,2631.23,Europe,
ITA,Italy,60.36,301.34,1943.84,Europe,
ARG,Argentina,44.94,2780.4,637.49,S.America,1816-07-09
DZA,Algeria,43.38,2381.74,167.56,Africa,1962-07-05
CAN,Canada,37.59,9984.67,1647.12,N.America,1867-07-01
AUS,Australia,25.47,7692.02,1408.68,Oceania,
KAZ,Kazakhstan,18.53,2724.9,159.41,Asia,1991-12-16

You can see the following columns:

 • The column at index 0 contains the row labels.
 • The column at index 1 contains the country names.
 • The column at index 3 contains the areas.

Simlarly, read_sql() has the optional parameter columns that takes a list of column names to read:

>>>
>>> df = pd.read_sql('data.db', con=engine, index_col='ID',
...         columns=['COUNTRY', 'AREA'])
>>> df.index.name = None
>>> df
    COUNTRY   AREA
CHN    China  9596.96
IND    India  3287.26
USA     US  9833.52
IDN  Indonesia  1910.93
BRA   Brazil  8515.77
PAK  Pakistan  881.91
NGA   Nigeria  923.77
BGD Bangladesh  147.57
RUS   Russia 17098.25
MEX   Mexico  1964.38
JPN    Japan  377.97
DEU   Germany  357.11
FRA   France  640.68
GBR     UK  242.50
ITA    Italy  301.34
ARG  Argentina  2780.40
DZA   Algeria  2381.74
CAN   Canada  9984.67
AUS  Australia  7692.02
KAZ Kazakhstan  2724.90

Again, the DataFrame only contains the columns with the names of the countries and areas. If columns is None or omitted, then all of the columns will be read, as you saw before. The default behavior is columns=None .Omit Rows

When you test an algorithm for data processing or machine learning, you often don’t need the entire dataset. It’s convenient to load only a subset of the data to speed up the process. The Pandas read_csv() and read_excel() functions have some optional parameters that allow you to select which rows you want to load:

 • skiprows : either the number of rows to skip at the beginning of the file if it’s an integer, or the zero-based indices of the rows to skip if it’s a list-like object
 • skipfooter : the number of rows to skip at the end of the file
 • nrows : the number of rows to read

Here’s how you would skip rows with odd zero-based indices, keeping the even ones:

>>>
>>> df = pd.read_csv('data.csv', index_col=0, skiprows=range(1, 20, 2))
>>> df
    COUNTRY   POP   AREA   GDP    CONT   IND_DAY
IND    India 1351.16 3287.26 2575.67    Asia 1947-08-15
IDN  Indonesia  268.07 1910.93 1015.54    Asia 1945-08-17
PAK  Pakistan  205.71  881.91  302.14    Asia 1947-08-14
BGD Bangladesh  167.09  147.57  245.63    Asia 1971-03-26
MEX   Mexico  126.58 1964.38 1158.23 N.America 1810-09-16
DEU   Germany  83.02  357.11 3693.20   Europe     NaN
GBR     UK  66.44  242.50 2631.23   Europe     NaN
ARG  Argentina  44.94 2780.40  637.49 S.America 1816-07-09
CAN   Canada  37.59 9984.67 1647.12 N.America 1867-07-01
KAZ Kazakhstan  18.53 2724.90  159.41    Asia 1991-12-16

In this example, skiprows is range(1, 20, 2) and corresponds to the values 1 , 3 , …, 19 . The instances of the Python built-in class range behave like sequences. The first row of the file data.csv is the header row. It has the index 0 , so Pandas loads it in. The second row with index 1 corresponds to the label CHN , and Pandas skips it. The third row with the index 2 and label IND is loaded, and so on.

If you want to choose rows randomly, then skiprows can be a list or NumPy array with pseudo-random numbers, obtained either with pure Python or with NumPy.Force Less Precise Data Types

If you’re okay with less precise data types, then you can potentially save a significant amount of memory! First, get the data types with .dtypes igen:

>>>
>>> df = pd.read_csv('data.csv', index_col=0, parse_dates=['IND_DAY'])
>>> df.dtypes
COUNTRY      object
POP        float64
AREA       float64
GDP        float64
CONT        object
IND_DAY  datetime64[ns]
dtype: object

The columns with the floating-point numbers are 64-bit floats. Each number of this type float64 consumes 64 bits or 8 bytes. Each column has 20 numbers and requires 160 bytes. You can verify this with .memory_usage() :

>>>
>>> df.memory_usage()
Index   160
COUNTRY  160
POP    160
AREA    160
GDP    160
CONT    160
IND_DAY  160
dtype: int64

.memory_usage() returns an instance of Series with the memory usage of each column in bytes. You can conveniently combine it with .loc[] and .sum() to get the memory for a group of columns:

>>>
>>> df.loc[:, ['POP', 'AREA', 'GDP']].memory_usage(index=False).sum()
480

This example shows how you can combine the numeric columns 'POP' , 'AREA' , and 'GDP' to get their total memory requirement. The argument index=False excludes data for row labels from the resulting Series objekt. For these three columns, you’ll need 480 bytes.

You can also extract the data values in the form of a NumPy array with .to_numpy() or .values . Then, use the .nbytes attribute to get the total bytes consumed by the items of the array:

>>>
>>> df.loc[:, ['POP', 'AREA', 'GDP']].to_numpy().nbytes
480

The result is the same 480 bytes. So, how do you save memory?

In this case, you can specify that your numeric columns 'POP' , 'AREA' , and 'GDP' should have the type float32 . Use the optional parameter dtype to do this:

>>>
>>> dtypes = {'POP': 'float32', 'AREA': 'float32', 'GDP': 'float32'}
>>> df = pd.read_csv('data.csv', index_col=0, dtype=dtypes,
...         parse_dates=['IND_DAY'])

The dictionary dtypes specifies the desired data types for each column. It’s passed to the Pandas read_csv() function as the argument that corresponds to the parameter dtype .

Now you can verify that each numeric column needs 80 bytes, or 4 bytes per item:

>>>
>>> df.dtypes
COUNTRY      object
POP        float32
AREA       float32
GDP        float32
CONT        object
IND_DAY  datetime64[ns]
dtype: object
>>> df.memory_usage()
Index   160
COUNTRY  160
POP     80
AREA    80
GDP     80
CONT    160
IND_DAY  160
dtype: int64
>>> df.loc[:, ['POP', 'AREA', 'GDP']].memory_usage(index=False).sum()
240
>>> df.loc[:, ['POP', 'AREA', 'GDP']].to_numpy().nbytes
240

Each value is a floating-point number of 32 bits or 4 bytes. The three numeric columns contain 20 items each. In total, you’ll need 240 bytes of memory when you work with the type float32 . This is half the size of the 480 bytes you’d need to work with float64 .

In addition to saving memory, you can significantly reduce the time required to process data by using float32 instead of float64 in some cases.Use Chunks to Iterate Through Files

Another way to deal with very large datasets is to split the data into smaller chunks and process one chunk at a time. If you use read_csv() , read_json() or read_sql() , then you can specify the optional parameter chunksize :

>>>
>>> data_chunk = pd.read_csv('data.csv', index_col=0, chunksize=8)
>>> type(data_chunk)
<class 'pandas.io.parsers.TextFileReader'>
>>> hasattr(data_chunk, '__iter__')
True
>>> hasattr(data_chunk, '__next__')
True

chunksize defaults to None and can take on an integer value that indicates the number of items in a single chunk. When chunksize is an integer, read_csv() returns an iterable that you can use in a for loop to get and process only a fragment of the dataset in each iteration:

>>>
>>> for df_chunk in pd.read_csv('data.csv', index_col=0, chunksize=8):
...   print(df_chunk, end='\n\n')
...   print('memory:', df_chunk.memory_usage().sum(), 'bytes',
...      end='\n\n\n')
...
    COUNTRY   POP   AREA    GDP    CONT   IND_DAY
CHN    China 1398.72 9596.96 12234.78    Asia     NaN
IND    India 1351.16 3287.26  2575.67    Asia 1947-08-15
USA     US  329.74 9833.52 19485.39 N.America 1776-07-04
IDN  Indonesia  268.07 1910.93  1015.54    Asia 1945-08-17
BRA   Brazil  210.32 8515.77  2055.51 S.America 1822-09-07
PAK  Pakistan  205.71  881.91  302.14    Asia 1947-08-14
NGA   Nigeria  200.96  923.77  375.77   Africa 1960-10-01
BGD Bangladesh  167.09  147.57  245.63    Asia 1971-03-26

memory: 448 bytes


    COUNTRY   POP   AREA   GDP    CONT   IND_DAY
RUS   Russia 146.79 17098.25 1530.75    NaN 1992-06-12
MEX   Mexico 126.58  1964.38 1158.23 N.America 1810-09-16
JPN   Japan 126.22  377.97 4872.42    Asia     NaN
DEU  Germany  83.02  357.11 3693.20   Europe     NaN
FRA   France  67.02  640.68 2582.49   Europe 1789-07-14
GBR     UK  66.44  242.50 2631.23   Europe     NaN
ITA   Italy  60.36  301.34 1943.84   Europe     NaN
ARG Argentina  44.94  2780.40  637.49 S.America 1816-07-09

memory: 448 bytes


    COUNTRY  POP   AREA   GDP    CONT   IND_DAY
DZA   Algeria 43.38 2381.74  167.56   Africa 1962-07-05
CAN   Canada 37.59 9984.67 1647.12 N.America 1867-07-01
AUS  Australia 25.47 7692.02 1408.68  Oceania     NaN
KAZ Kazakhstan 18.53 2724.90  159.41    Asia 1991-12-16

memory: 224 bytes

In this example, the chunksize is 8 . The first iteration of the for loop returns a DataFrame with the first eight rows of the dataset only. The second iteration returns another DataFrame with the next eight rows. The third and last iteration returns the remaining four rows.

Obs! You can also pass iterator=True to force the Pandas read_csv() function to return an iterator object instead of a DataFrame object.

In each iteration, you get and process the DataFrame with the number of rows equal to chunksize . It’s possible to have fewer rows than the value of chunksize in the last iteration. You can use this functionality to control the amount of memory required to process data and keep that amount reasonably small.
Conclusion

You now know how to save the data and labels from Pandas DataFrame objects to different kinds of files. You also know how to load your data from files and create DataFrame objects.

You’ve used the Pandas read_csv() and .to_csv() methods to read and write CSV files. You also used similar methods to read and write Excel, JSON, HTML, SQL, and pickle files. These functions are very convenient and widely used. They allow you to save or load your data in a single function or method call.

You’ve also learned how to save time, memory, and disk space when working with large data files:

 • Compress or decompress files
 • Choose the rows and columns you want to load
 • Use less precise data types
 • Split data into chunks and process them one by one

You’ve mastered a significant step in the machine learning and data science process! If you have any questions or comments, then please put them in the comments section below. 1. Hur man laddar upp och laddar ner filer PHP och MySQL

 2. PostgreSQL:FEL:42601:en kolumndefinitionslista krävs för funktioner som returnerar post

 3. MySQL – Hur släpper man tabell om det finns i databasen?

 4. CURRENT_TIMESTAMP Exempel i SQL Server (T-SQL)