sql >> Databasteknik >  >> RDS >> Sqlserver

Returnera Unik uppsättning med DISTINCT och flera andra valda kolumner

WITH  q AS
    (
    SELECT *,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY dbo.[1_MAIN - Contacts].Contact_ID ORDER BY dbo.[1_MAIN - Contacts].Contact_ID) AS rn
    FROM  dbo.[1_MAIN - Contacts]
    INNER JOIN
        dbo.Referral
    ON   dbo.[1_MAIN - Contacts].Contact_ID = dbo.Referral.Referral_ID
    INNER JOIN
        dbo.prov_training_records
    ON   dbo.[1_MAIN - Contacts].Contact_ID = dbo.prov_training_records.Contact_ID
    LEFT OUTER JOIN
        dbo.Resource_Center
    ON   dbo.[1_MAIN - Contacts].Contact_ID = dbo.Resource_Center.Contact_ID
    FULL OUTER JOIN
        dbo.Providers
    ON   dbo.[1_MAIN - Contacts].Contact_ID = dbo.Providers.Contact_ID
    )
SELECT *
FROM  q
WHERE  rn = 1


 1. Hur man använder PL/SQL Bulk Collect-klausul med FETCH INTO-utlåtande

 2. Tar endast tecken från vänster och höger om en specifik karaktär i mySQL

 3. Leta efter ändringar i en SQL Server-tabell?

 4. SQL Server Agent jobbberoende